Esi atbildīgs par dabu!

Uzzini vairāk, kā mainīsies mūsu daba jau tuvāko
30 gadu laikā, ja mēs nemainīsim savus paradumus!

Kas notiek šobrīd

Tik Latvijā viens cilvēks
gadā rada oglekļa dioksīda.
Ūdens piesārņotības dēļ tiek
negatīvi ietekmētas zivis.

Kas notiek šobrīd

Desmit gadu laikā Latvijā sadzīves atkritumu
daudzums dubultojies - no 840 tūkst.
līdz 1,799 milj. tonnām.
Katru gadu Baltijas jūrā nonāk aptuveni
miljons tonnu slāpekļa un astoņas reizes
vairāk fosfora nekā pirms 100 gadiem.

Pēc 30 gadiem

30 gadu laikā vidējā gaisa temperatūra gadā varētu
pieaugt par 1,2 - 4 grādiem pēc Celsija. Prognoze.

Ziemas varētu kļūt 2/3 īsākas, bet vasaras garākas. Prognoze.

Pēc 30 gadiem

Ledāju kušanas rezultātā Baltijas jūras līmenis
paaugstināsies.

Latvijas upēs un ezeros vidējā gada temperatūra
pieaugs.

Pēc 30 gadiem

Klimata pārmaiņas ietekmēs augu un dzīvnieku daudzveidību.

Dabā viss ir līdzsvarā. Ja cilvēks ar savu darbību izjauc dabā
līdzsvaru, tad tas līdzīgi domino efektam neatgriežami
ietekmē visu ekoloģiju.

Mangaļi dabas fonda eksperti ir izvēlējušies 5 simbolus dabā, lai ilustrētu iespējamās augu un dzīvnieku izmaiņas Latvijā.

Zivju dzenītisZivju dzenītis Alcedo atthis
Zaļā upjuspāreZaļā upjuspāre Ophiogomphus cecilia
Dortmaņa lobēlijaDortmaņa lobēlija Lobelia dortmanna
Ziemeļu upespērleneZiemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera
ŪdrsŪdrs Lutra lutra

Cilvēks un tā rīcība

Ūdrs

Lutra lutra

Eiropas ūdrs tika izvēlēts par 2010. gada dzīvnieku, un tas simbolizē ūdens dzīvniekus. Latvijā šī ūdra populācija ir stabila un liela, bet daudzās Eiropas valstīs - Lihtenšteinā, Šveicē un Nīderlandē - tas jau vairs nav sastopams.

ŪdrsEiropas ūdram katru dienu ir jāapēd vismaz 15% no tā svara.

ŪdrsŪdens piesārņotības dēļ ūdra organisms strauji uzkrāj indīgās vielas, tīrot savu kažoku.

ŪdrsTas negatīvi ietekmē ūdra augšanu, attīstību un vairošanos.

Ziemeļu upespērlene

Margaritifera margaritifera

Ziemeļu upespērlene ir tūkstošiem gadu sena suga, kuras populācija pēdējos gados ir būtiski samazinājusies.

Ziemeļu upespērleneKlimats un ūdens temperatūra kļūst siltāka, kas veicina eitrofikāciju ūdenī.

Ziemeļu upespērleneSamazinās lašveidīgo zivju populācija, kas mīl aukstākus ūdeņus.

Ziemeļu upespērleneZiemeļu upju pērlene izmirst, jo tai ir vajadzīgs tīrs ūdens un lašveidīgās zivis kāpuru attīstībai.

Dortmaņa lobēlija

Lobelia dortmanna

Lai Dortmaņa lobēlija izdzīvotu, tai ir nepieciešams tīrs, dzidrs saldūdens ar labu gaismas caurlaidību. Dortmaņa lobēlija simbolizē ūdens augu valstību un sagaidāmās izmaiņas.

Dortmaņa lobēlijaSamazinās ūdens tilpnes ar dzidru ūdeni un labu gaismas caurlaidību.

Dortmaņa lobēlijaNotiek paātrināta ūdenstilpņu aizaugšana (eitrofikācija) un piesārņošana.

Dortmaņa lobēlijaDortmaņa lobēlijai draud izmiršana. Pēdējo 100 gadu laikā tā ir izzudusi jau vismaz 25 Latvijas ezeros.

Zaļā upjuspāre

Ophiogomphus cecilia

Zaļā upjuspāre ir simbols ūdens kukaiņu sugu izmaiņām. Tā dzīvo ūdens tuvumā.

Zaļā upjuspāreKlimats un ūdens temperatūra kļūst siltāka.

Zaļā upjuspāreŪdenī samazinās izšķīdušā skābekļa koncentrācija.

Zaļā upjuspāreSpāru kāpuriem var draudēt masveidā slāpšana.

Zivju dzenītis

Alcedo atthis

Zivju dzenītis simbolizē ūdens putnu daudzveidību Latvijā. Šis skaistais putns ir diezgan parasts ligzdotājs Latvijā. Tomēr tas ir viens no ekosistēmas indikatoriem, jo tā klātesamība norāda uz tīriem ūdeņiem, zivju bagātību un kopējo ekosistēmas veselīgumu.

Zivju dzenītisPalielinās ūdens piesārņotība.

Zivju dzenītisŪdens piesārņotības dēļ negatīvi tiek ietekmēta zivju populācija.

Zivju dzenītisJa samazināsies pieejamais barības daudzums, zivju dzenītim būs jāmeklē citi reģioni, kuri būs bagātāki ar zivīm.

Esi atbildīgs par dabu!

Mēs vēl varam mazināt mūsu darbības ietekmi uz ekoloģiju. Sāksim katrs ar sevi. Dabīgā minerālūdens Mangaļi
ražotājs uzsācis pildīt ūdeni jaunās EcoForma pudelēs, samazinot plastmasas atkritumus par vismaz 75 tonnām un CO2 izmešus par līdz pat 225 tonnām.

Cik daudz Tu esi gatavs mainīt
savus paradumus, lai dzīvotu videi
draudzīgāk?

SARGĀSIM VĒRTĪGOS DABAS RESURSUS!

SEKO PASAULES DABAS FONDA NORĀDĒM.

www.pdf.lv/klimats